NAVRCHOLU.cz

MALBA, KRESBA

  • Akvarel, olejové barvy, spreje, akrylové barvy, anilínové barvy, olejové pastely, pastelky. . .

  • Pokud byste měli zájem o některý z mých obrazů, prosím kontaktujte mě e-mailem, nebo telefonicky. Ne všechny z uvedených obrazů jsou však k dispozici. Některé jsou již prodané, ale vždy je možné dohodnout se například na obrazu na zakázku - v určitých rozměrech apod.

  •  Na rám obrazů většinou napíšu nějakou báseň nebo úryvek textu, který s obrazem nebo myšlenkou nějak koresponduje.. Tyto texty jsou  případně uvedené pod fotografií obrazu..

_____________________________________________________________________________

_______G_____A_____L_____E_____R_____I_____E___________________________

130x100/My jsme/Akryl na plátně a fixy/Ve sbírce Muzea v Bílé Vodě

Obraz namalovaný na malířském sympoziu,
který zůstal ve stálé sbírce galerie Muzea v Bílé Vodě

_____________________________________________________________________

80x100/Krajina/Akryl na plátně/Ve sbírce Muzea v Bílé Vodě

Obraz namalovaný na malířském sympoziu, 
který zůstal ve stálé sbírce galerie Muzea v Bílé Vodě

_____________________________________________________________________

 A4 /Ptáci/Kresba- pastelky,fixy/ Prodaný

Obrázky malované na zakázku pro děti

_____________________________________________________________________


A4 /Motýli/Kresba- pastelky,fixy/ Prodaný

Obrázky malované na zakázku pro děti

_____________________________________________________________________


A3, pasparta, rám /Obraz k narozeninám/Kresba fixy/ Prodaný

Obraz malovaný na zakázku, objednaný k narozeninám. 
Požadavek byl, aby v něm byly zakomponované peníze (dar),
ale aby obraz fungoval i poté sám o sobě (bez bankovek).

_____________________________________________________________________

A3, pasparta, rám /Anděl a dům/Kresba fixy/ Prodaný

_____________________________________________________________________

67x67cm /Anděl/Akryl na plátně/ Prodaný

_____________________________________________________________________

60x40cm + rám/Zahrada pro Gabrielu/Akryl na plátně/ Prodaný

_____________________________________________________________________

90x40cm + rám/SVATEBNÍ DAR/Akvarel na plátně/ Darovaný

_____________________________________________________________________

100x80cm + rám /SLON No2/akryl na plátně/ Prodaný

_____________________________________________________________________

50x50cm/ ZAHRADA /Akvarel na plátně/ Na prodej

_____________________________________________________________________

80x100cm + 8cm rám/KOČKY/Akryl na plátně/ Prodaný

_____________________________________________________________________

180x120cm + 10cm rám/ V RÁJI /Akryl na plátně/ Prodaný

_____________________________________________________________________

15x15 cm/ ANDĚL STRÁŽNÝ /Akryl na plátně/ Darovaný

_____________________________________________________________________

16x16 cm /ANDĚL S KVĚTINAMI/linoryt/ Darovaný

_____________________________________________________________________

16x16 cm/ INSPIRACE HUNDERTWASSER /linoryt/ Na prodej

_____________________________________________________________________

formát A4/KARNEVAL/kresba na papíře/ Prodaný

_____________________________________________________________________

formát A3/DAV/tuš na čtvrtce/ Na prodej

_____________________________________________________________________

67x67 cm/ZAHRADA/Akryl na plátně/ Na prodej

_____________________________________________________________________

100x60 cm/MĚSTO/sprej na plátně/ Prodaný

_____________________________________________________________________

90x60 cm/MEZI KVĚTY/akryl na plátně/ Prodaný

_____________________________________________________________________

70x90 cm/KARNEVAL/olej na plátně/

_____________________________________________________________________

100x80 cm/SLON No1/akryl na plátně/ Prodaný

_____________________________________________________________________

Formát A3 /ADAM A EVA/Fixy a pastelky na čtvrtce/ Darovaný

_____________________________________________________________________

•Šalamounova Píseň písní•

Přitiskni mě jako pečeť

na své srdce

nasaď mě jako prsten

na svou ruku

Neboť láska je silná

jako smrt

a touha mocnější

než vláda tmy

její plameny jsou Boží světlo

jež ani vody moří

a proudy řek

nikdy nezhasí

_____________________________________________________________________

150x55cm//Dřevěný namořený rám. Akryl,zdobené fixy/ Prodaný

_____________________________________________________________________

100x80cm /ZVÍŘATA V KOSATCÍCH/Dřevěný barvený rám. olej a zlatá barva,zdobené fixy/ Prodaný

_____________________________________________________________________

•Jak namalovat portrét ptáka - Jacques Prévert•

Nejdřív namalujte klec

S otevřenými dvířky

Potom namalujte

Pro ptáka Něco hezkého

Něco jednoduchého

Něco krásného

Něco praktického pro ptáka

A potom plátno opřete o strom

V zahradě

V hájku

Nebo v lese

Schovejte se za kmen stromu

Mlčte

Nehýbejte se…

Někdy ptát přiletí rychle

Ale také si může dát načas dlouhá léta

Než se rozhodne

Nedejte se odradit

Čekejte

I kdyby to trvalo celé roky

Rychlosti nebo pomalost příletu ptáka

Nijak neovlivňuje

Úspěch obrazu

Když ptát přiletí

Přiletí-li vůbec

Zachovejte nejhlubší ticho

Čekejte až ptát vletí do klece

A když tam vletí

Zavřete jemně dvířka štětcem

Potom

Vymažte jednu po druhé všechny mříže

Dávejte přitom pozor abyste se nedotkli

Žádného ptáčího pera

Potom namalujte obraz stromu

Vyberte pro ptáka

Nejkrásnější z jeho větví

Namalujte také zeleň listů a svěžest větru

Sluneční prach

A bzučení hmyzu v trávě za letního dne

A potom čekejte až ptát se rozhodne zpívat

Když pták nezazpívá

Je to špatné znamení

Znamení že obraz je špatný

Ale když zpívá je to znamení že jste se vyznamenal

Znamení že obraz je bez kazu

A dál vytrhnete co nejněžněji

Ptákovi jedno pero

A napíšete své jméno do rohu obrazu

_____________________________________________________________________

 54x69cm /ANDĚLA/Dřevěný barvený rám. Akryl,zlatá a stříbrná barva,zdobené fixy/ Prodaný

_____________________________________________________________________

•Andělé - Jan Skácel• 

„Jestli vám vydám všechny svoje čerty

odejdou s nimi moji andělé

Zůstanu sám a bude mi to líto

a ptát se budu kde je naděje

A marně za mne z rozbořených zvonic

dřevěné zvony budou vyzvánět

Zelené sněhy nedosněží

andělé bílí nevrátí se zpět”

 _____________________________________________________________________

 54x69cm /LUGA SE SKŘÍTKEM NA RAMENI/ Dřevěný namořený rám. Akryl, zlatá barva,zdobené fixy/ Prodaný

_____________________________________________________________________

11x15cm /DESKY DIÁŘE/Fixy.Centropen/ Neprodejné

_____________________________________________________________________

22x20cm /VZPOMÍNKA NA ANDĚLA/ Centropen.Fixy na čtvrtce/ Darovaný

_____________________________________________________________________

Slyšíš ty ptáky - Ivan Wernish

Slyšíš,ti ptáci volají,

jakoby volali Tebe

Ne,mne ne

volají mé jméno,

mne ne

Jak rád bych věděl,

co znamené mé jméno

v řeči ptáků

_____________________________________________________________________

50x50cm / ROZKVETLÁ GALAXIE / Anilínové barvy / Prodaný

_____________________________________________________________________

112x82cm + rám /POHLED DO ZAHRADY/ Akrylové barvy,Zdobené fixy/ Prodaný

_____________________________________________________________________

132x102cm /ŽIVOT V KORUNÁCH KVĚTIN/Akryl,zlatá barva,zdobené fixy/ Prodaný
 _____________________________________________________________________

•Má Země - Marc Chagall•
„...Ve mně kvetou zahrady
mé květy jsou vymyšlené
ulice mi patří ale nejsou tu domy
byly zničeny už v dětství
obyvatelé bloudí vzduchem
hledajíce byt
bydlí v mé duši...”

_____________________________________________________________________

112x82cm/ZAHRADA TRIFIDŮ/Dřevěný namořený rám. Akryl,zdobené fixy/ Prodaný

_____________________________________________________________________

•Plótínos - O kráse•
•Vnitřní socha duše•
„...Navrať se tedy k sobě a viz:
Jestliže v sobě dosud nevidíš krásu,
pak jednej jako sochař;
něco oseká, něco obrousí, něco uhladí a něco očistí.
I Ty osekej, co je přebytečné, Narovnej, co je křivé,
Vyčisti, co je temné,ať to září.
A nepřestávej opracovávat svoji sochu,
dokud v Tobě nezazáří božský jas ctnosti
a sjednotí se čistě sám se sebou;
až sám sebe uvidíš v tomhle stavu,
pak ses stal už jenom pohledem,
ačkoli zůstáváš zde,
už jsi vystoupil vzhůru...”

_____________________________________________________________________

75x40cm/DŽUNGLE/Akryl na plátně,zdobené fixy/Darovaný

_____________________________________________________________________

30x50cm /ZELENÁ JE BARVA NADĚJE/Akryl.fixy. na dřevě/Darovaný

_____________________________________________________________________

přibližně 80x90cm /V ZIMĚ/olej na dřevě/

Ve vlastnictví kosmonoské galerie

_____________________________________________________________________

přibližně 80x45cm /...Z VÝLETU/Akvarel na sololitu.fixy/ Darovaný

_____________________________________________________________________

přibližně 70x50cm /PODZIMNÍ/Akryl na sololitu/ Darovaný o.s. Fokus Mladá Boleslav

_____________________________________________________________________

přibližně 50x50cm /HARMONIE/akvarel.akryl.fixy. na plátně/

Ve vlastnictví LDN Mladá Boleslav

_____________________________________________________________________

přibližně 110x50cm /PODVEČERNÍ MĚSTO/spreje.akryl.fixy. na plátně/ Darovaný

_____________________________________________________________________

formát A5 /V KRUZÍCH/Anilínové barvy na papíře. tužka./

_____________________________________________________________________

přibližně 70x40cm /Z VESMÍRU/olej.fixy. na plátně/ Prodaný

_____________________________________________________________________

přibližně 50x40cm /PRO MOJI KMOTŘENKU/Akryl.fixy. na dřevě/ Darovaný

_____________________________________________________________________

formát A5 /CESTY/Anilínové barvy.tužka. na papíře/

_____________________________________________________________________

 70x50cm /KATEDRÁLA/Akvarel.fixy.kousky skla/ Prodaný

_____________________________________________________________________

formát A5 /pastelky.čtvrtka/

_____________________________________________________________________

formát A5 /STARÝ STROM/tuš.akvyrel. na papíře/

_____________________________________________________________________

/JAPONSKÁ ZAHRADA/tuš.akvarel. na papíře/

_____________________________________________________________________

formát A2 /ANTONÍN/akryl.stříbrná barva. na papíře/

_____________________________________________________________________

60x58cm /MELANCHOLIE/olej. na plátně/ Na prodej

_____________________________________________________________________

30x40cm /AFRIČANKA/olej. na dřevě/ Darovaný

_____________________________________________________________________

 

130x70cm /ADAM A EVA/olej. na plátně. reprodukce/ Prodaný

_____________________________________________________________________

 

 30x15cm /VĚŠTKYNĚ/akvarel. na kartonu/ Na prodej

_____________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------